Touchpoints Belanjawan 2014

Kemaskini 20 November 2014
Ekonomi dalam negeri dijangka berkembang pada kadar yang lebih kukuh antara 5.0 peratus kepada 5.5 peratus.
 1. Kadar pengangguran dijangka sebanyak 3.1 peratus manakala kadar inflasi akan kekal rendah di antara dua peratus dan tiga peratus.
 2. Eksport barangan dijangka meningkat 2.5 peratus disebabkan oleh peningkatan permintaan luar negeri manakala dari segi penawaran, sektor pembinaan dijangka berkembang 9.6 peratus.
 3. Pendapatan per kapita pada 2014 dijangka mencecah RM34 , 126 berbanding RM24 , 879 pada tahun 2009, peningkatan sebanyak 37 peratus dalam tempoh enam tahun.
 4. Ia adalah mustahil bahawa Malaysia akan mencapai status negara maju lebih awal daripada 2020.
 5. Bajet 2014 memperuntukkan sebanyak RM264.2 bilion untuk melaksanakan program dan projek.
 6. Daripada jumlah ini, RM217.7 bilion adalah untuk perbelanjaan mengurus dan RM46.5 bilion untuk perbelanjaan pembangunan.
 7. Pada tahun 2014, kutipan hasil kerajaan Persekutuan dianggarkan berjumlah RM224.1 bilion, meningkat sebanyak RM4 bilion dari 2013.
 8. Defisit fiskal Kerajaan Persekutuan akan terus menurun daripada empat peratus daripada KDNK pada tahun 2013 kepada 3.5 peratus pada tahun 2014.
 9. Pelaburan swasta dijangka meningkat kepada RM189 bilion atau 17.9 peratus daripada KDNK , terutamanya dalam sektor minyak dan gas, industri tekstil, peralatan pengangkutan dan pembangunan hartanah.
 10. Pelaburan awam dijangka mencapai RM106 bilion.
 11. Projek-projek yang akan dilaksanakan termasuk 316 kilometer West Coast Expressway dari Banting ke Taiping serta dua mengesan projek-projek dari Ipoh ke Padang Besar dan kemudiannya dari Gemas ke Johor Baru.
 12. Projek-projek yang dilaksanakan oleh Petronas termasuk Projek Sabah Ammonia Urea di Sipitang , minyak bersepadu dan projek pembangunan pengeluaran gas, Kebabangan ; projek loji regasification , Lahad Datu dan RAPID , Pengerang .
 13. Kerajaan memperuntukkan RM1.6 bilion untuk pembangunan di lima wilayah koridor.
 14. Projek agropolitan dan industri berasaskan kelapa sawit yang akan dilaksanakan dalam Koridor Pembangunan Sabah, Taman Perindustrian Samalaju dan hab halal di Koridor Wilayah Sarawak.
 15. Sektor Perkhidmatan Pelan yang akan dilancarkan tahun depan.
 16. Logistik Pelan Induk Sektor dan Dasar Penerbangan Nasional akan digubal.
 17. RM3 bilion dalam pinjaman mudah di bawah Tabung Pembangunan Maritim melalui Bank Pembangunan Malaysia.
 18. Untuk menggantikan kawalan trafik udara yang sedia ada dan sistem pengurusan di Subang , pusat pengurusan trafik udara baru berharga RM700 juta akan dibina di KLIA.
 19. Kota Kinabalu , Sandakan , Miri , Sibu dan lapangan terbang Mukah dinaik taraf dengan peruntukan RM312 juta .
 20. Terminal penumpang di Lapangan Terbang Antarabangsa Langkawi dan Lapangan Terbang Kuantan yang akan dinaik taraf.
 21. Fasa kedua projek HSBB akan dilaksanakan dengan kerjasama sektor swasta yang melibatkan RM1.8 bilion pelaburan.
 22. Kelajuan internet yang akan meningkat kepada 10 Mbps.
 23. Untuk meningkatkan liputan Internet di kawasan luar bandar , 1,000 penghantaran menara telekomunikasi akan dibina dalam tempoh 3 tahun akan datang, dengan pelaburan RM1.5 bilion.
 24. Untuk meningkatkan akses Internet di Sabah dan Sarawak , kabel air baru akan diletakkan dalam tempoh 3 tahun , dengan kos sebanyak RM850 juta.
 25. Bank Negara Malaysia untuk memimpin dalam menggubal Akta Penolakan untuk melindungi hak penguatkuasaan “close keluar kelambu ” di bawah kontrak kewangan.
 26. Alam Sekitar , Sosial dan Tadbir Urus (ESG ) yang akan diperkenalkan.
 27. Suruhanjaya Sekuriti memperkenalkan Rangka Instrumen Sukuk sosial Bertanggungjawab.
 28. Untuk menubuhkan Dana SRI untuk dilaburkan dalam syarikat-syarikat yang tersenarai.
 29. Valuecap memperuntukkan RM1 bilion untuk melabur dalam syarikat-syarikat yang mendapat markah yang tinggi terhadap alam sekitar , Indeks Indeks Sosial dan Tadbir Urus .
 30. Pejabat Pembangunan Usahawan Kebangsaan yang akan ditubuhkan bagi merancang dan menyelaras semua aktiviti berkaitan keusahawanan.
 31. RM50 juta untuk Pusat Inovasi Global Malaysia dan Kreativiti ( MaGIC ).
 32. Usahawan 1Malaysia komited ( 1MeT ) untuk diberi bimbingan lanjut di sihir.
 33. Kerajaan mensasarkan 5,000 usahawan muda untuk dilatih setiap tahun.
 34. Malaysia menjadi tuan rumah Sidang Kemuncak Global 5 Perniagaan Sosial pada November 7-9, 2013.
 35. RM50 juta untuk mengurangkan pengangguran di kalangan siswazah di bawah Tabung Keusahawanan Siswazah yang akan diuruskan oleh SME Bank.
 36. Dana ini akan menyediakan pinjaman mudah sehingga RM500, 000 pada kadar faedah empat peratus.
 37. RM120 juta untuk pakej bersepadu untuk meningkatkan inovasi dan produktiviti PKS.
 38. Beberapa insentif di bawah program Dasar Lane Hijau untuk dilanjutkan sehingga 31 Disember, 2017.
 39. Perbezaan gaji minimum yang dibayar oleh majikan bagi tempoh 1 Januari 2014 hingga 31 Disember, 2014 untuk diberi potongan cukai lagi.
 40. RM100 juta untuk mewujudkan Skim Usahawan Peniaga Pasar Malam di bawah Bank Simpanan Nasional.
 41. Kementerian Kesihatan , Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, dan Kementerian Kewangan untuk menjalani penilaian prestasi berdasarkan Bajet Berasaskan Outcome (OBB ).
 42. Untuk menjalankan audit ke atas projek-projek bernilai lebih RM100 juta.
 43. Potongan Cukai Bulanan sebagai Cukai Final , berkuatkuasa dari 2014 tahun taksiran.
 44. Untuk menubuhkan Unit Penyelarasan Pelaksanaan dan, di Jabatan Perdana Menteri untuk menerajui inisiatif untuk mengelakkan pertindihan dalam peruntukan bantuan kebajikan.
 45. Cukai jualan dan cukai perkhidmatan yang akan dihapuskan, akan digantikan dengan Cukai Barangan dan Perkhidmatan (GST) berkuatkuasa 1 April, 2015.
 46. Kadar GST ditetapkan pada enam peratus.
 47. GST tidak akan dikenakan ke atas bekalan air paip dan 200 unit pertama elektrik sebulan kepada pengguna domestik.
 48. Perkhidmatan pengangkutan seperti bas , kereta api, LRT , teksi , feri, bot, tol lebuh raya serta pendidikan dan perkhidmatan kesihatan dikecualikan daripada GST.
 49. Kadar cukai pendapatan korporat akan dikurangkan 1 mata peratusan daripada 25 peratus kepada 24 peratus.
 50. Kadar cukai pendapatan untuk PKS dikurangkan 1 mata peratusan daripada 20 peratus kepada 19 peratus mulai tahun taksiran 2016.
 51. Koperasi kadar cukai pendapatan akan dikurangkan sebanyak 1 hingga 2 mata peratusan dari tahun taksiran 2015.
 52. Fi setiausaha dan fi pemfailan cukai dibenarkan sebagai potongan cukai mulai tahun taksiran 2015.
 53. Kos pembelian peralatan dan perisian ICT diberikan Elaun Modal Dipercepatkan sehingga tahun taksiran 2016.
 54. Kadar cukai pendapatan individu akan dikurangkan sebanyak satu hingga tiga mata peratusan bagi semua pembayar cukai.
 55. Pendapatan bercukai tertakluk kepada kadar maksimum dinaikkan daripada melebihi RM100, 000 kepada melebihi RM400, 000.
 56. Kadar cukai maksimum semasa sebanyak 26 peratus akan dikurangkan kepada 24 peratus , 24.5 peratus dan 25 peratus.
 57. Ini langkah-langkah yang berkesan dari tahun 2015.
 58. Belanja yang ditanggung untuk latihan dalam perakaunan dan ICT yang berkaitan dengan GST diberi potongan cukai tambahan untuk tahun taksiran 2014 dan 2015.
 59. Geran latihan sebanyak RM100 juta akan disediakan kepada perniagaan yang menghantar pekerja-pekerja untuk latihan GST pada tahun 2013 dan 2014.
 60. RM150 juta bantuan kewangan kepada PKS untuk membeli perisian perakaunan pada tahun 2014 dan 2015.
 61. Jawatankuasa Pemantauan GST akan ditubuhkan dan dipengerusikan oleh Menteri Kewangan Kedua Datuk Seri Ahmad Husni Hanadzlah untuk memastikan kelancaran pelaksanaan GST.
 62. RM2.9 bilion diperuntukkan untuk Ipoh- Padang Besar projek landasan berkembar dan kemudian melanjutkan ke Johor Baru serta menaik taraf landasan kereta api di seluruh negara.
 63. RM62 juta untuk ‘taman dan perjalanan ‘ kemudahan LRT , KTM Komuter dan stesen ERL.
 64. RM15.3 juta untuk Berpusat Sistem Perkhidmatan Teksi untuk memastikan kecekapan dalam perkhidmatan teksi.
 65. RM28 juta untuk ‘ terminal bandar lepas bangunan , menaik taraf perhentian bas dan menyediakan kemudahan-kemudahan ‘ drop -and-ride ‘.
 66. RM28 juta untuk mengubahsuai Unit Elektrik Pelbagai melatih untuk memastikan kekerapan dan kecekapan perkhidmatan.
 67. RM20 juta untuk program Cabaran Perniagaan Luar Bandar.
 68. Pegangan ekuiti Bumiputera dan pemilikan harta yang akan ditingkatkan melalui Skim Jejak Jaya Bumiputera, Skim Amanah Saham Bumiputera 2 dan pengukuhan institusi Bumiputera estet sebenar.
 69. SME Bank untuk menubuhkan Dana Ekuiti Bumiputera dengan peruntukan sebanyak RM300 juta untuk menyediakan pinjaman kepada syarikat-syarikat Bumiputera yang boleh dipercayai untuk mengambil alih syarikat-syarikat tersenarai atau syarikat-syarikat yang berpotensi untuk disenaraikan di Bursa Malaysia.
 70. RM200 juta kemudahan pinjaman oleh SME Bank untuk program-program pembangunan untuk Tanah Rizab Melayu di kawasan-kawasan strategik.
 71. Usahawan Bumiputera Mula -Up Skim ( SUPERB ) yang akan ditubuhkan dengan RM30 juta dana permulaan .
 72. Perbelanjaan yang dilakukan oleh syarikat-syarikat utama, terutamanya GLC, untuk diberi potongan cukai dua kali bagi meningkatkan program pembangunan vendor.
 73. Kemudahan pinjaman mudah bagi PKS daripada Amanah Ikhtiar Malaysia (RM300 juta dana) dan TEKUN (RM700 juta dana ).
 74. RM50 juta yang akan diberikan melalui Skim Pembiayaan Muda India ( SPUMI ) di bawah TEKUN.
 75. Pinjaman juga disediakan untuk usahawan India Malaysia melalui Amanah Ikhtiar Malaysia.
 76. Cukai Keuntungan Harta Tanah meningkat kepada 30 peratus untuk hartanah yang dilupuskan dalam tempoh pegangan tempoh sehingga tiga tahun.
 77. Harga minimum hartanah yang boleh dibeli oleh warga asing meningkat daripada RM500, 000 hingga RM1 juta.
 78. 223,000 unit rumah mampu milik akan dibina oleh kerajaan dan sektor swasta pada tahun 2014.
 79. RM578 juta untuk Jabatan Perumahan Negara (JPN ) untuk membina 16,473 unit Program Perumahan Rakyat perumahan .
 80. RM146 juta untuk JPN untuk membina 600 unit bagi Program Perumahan Rakyat Disewa dan Perumahan Rakyat Bersepadu.
 81. RM1 bilion untuk PR1MA untuk menyediakan 80,000 unit rumah pada harga 20 peratus lebih rendah daripada harga pasaran.
 82. SPNB untuk membina 15,122 unit rumah mampu milik , 3,000 unit Rumah Idaman Rakyat dan 8,000 unit Rumah Mesra Rakyat.
 83. Kategori baru Rumah Mesra Rakyat diperkenalkan dengan harga jualan dari RM45, 000 kepada RM65, 000 dan subsidi sebanyak RM15 , 000 kepada RM20, 000 seunit.
 84. Skim Perumahan Mampu Milik Swasta ( MyHome ) diperkenalkan dengan subsidi sebanyak RM30, 000 kepada pemaju swasta bagi setiap unit dibina.
 85. RM1 bilion bagi Dana Mudahcara Perumahan di bawah Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS).
 86. Majlis Perumahan Negara akan ditubuhkan untuk mengukuhkan lagi pasaran hartanah dan meningkatkan peluang kepada rakyat untuk memiliki rumah.
 87. RM331 juta peruntukan untuk meneruskan program penyeragaman harga dan subsidi termasuk kos pengangkutan di Sabah dan Sarawak.
 88. RM30 juta untuk membuka 60 Kedai Rakyat 1Malaysia (KR1M) untuk membantu mengurangkan harga barangan keperluan harian.
 89. Pelepasan cukai khas sebanyak RM2, 000 bagi pembayar cukai yang mempunyai pendapatan bulanan sehingga RM8, 000 yang diterima pada tahun 2013.

0 Response to "Touchpoints Belanjawan 2014"

Post a Comment